Referansar

Rehabilterte einebustader i gamal stil

Sidehengsla 4 og 6- rams krysspostvindu i gamal stil for å ivareta husa sin opprinnelege fasade.

Ny einebustad i tradisjonsrik stil

4-rams krysspostvindu i gamal stil og faste karmar med gjennomgåande sprosser.

Burettslag beståande av tomannsbustader i moderne stil

Store faste karmar med store glasflater for mykje lys i kombinasjon med sidehengsla vindu for lufting. Toppsving vindu på soverom i 2. etasje for rømingsveg, lufting og enkelt reinhald utvendig.

Nybygde einebustader i moderne stil

Store vindusflater for utsikt og lys, beståande av kombinasjonar av faste karmar og sidehengsla opningsrammer for lufting.

Nybygd bustadblokk

Toppsving vindu og kombinasjonar av toppsving og faste karmar for store vindusflater for lys og utsikt.

Rehabilitert bygård

Sidehengsla 4 og 6 rams krysspostvindu i gamal stil tilpassa bygget sin opprinnelege fasade.