VINDU & DØRER

tilpassa klimaet på Vestlandet.

Hafstad Trevare har over 80 år erfaring med vindu og dører tilpassa klimaet på Vestlandet. Fire årstider med sol og varme, regn, vind, snø og kulde stiller store krav til kvalitet.

Benytt vår kompetanse til å gjere dei rette vala.